Läksyt

Läksyt 5B-luokka (Horila)

MA:
SUK:
YM
HI:
UE:
Muut:


Läksyt 6B-luokka (Tammi)


MA:  - (koe)
SUK: Välkky 6, s. 31 TOINEN tehtävistä        
YM:  kertaa kokeeseen
HI:  ?
UE: ?


Läksyjen merkitseminen oppitunnilla on oppilaan tehtävä. Blogissa on usein läksyt näkyvillä, mutta ei aina. Jos läksyä ei näy blogissa, kannattaa kotitehtävät varmistaa vaikkapa luokkakaverilta.
Blogissa näkyy vain KAKS10n tuntien läksyt, ei mm. kielten läksyjä.